2.12 Bygningsstrategien Skolens rum

Læs mere om bygningsstrategien, om bygningsadministration og brug af skolelokaler til arrangementer

Bygningsstrategien Skolens rum

Se materialet om Fremtidens læringsmiljøer på skoleudvikling.silkeborg.dk 

Eksperimenter og udvikling gennem lokale forsøgsmiljøer i 2018-2020, uddybet med perspektiv, baggrund, beskrivelse og manual.  

Orientering om etablering af eksperimenterende læringsmiljøer på 3 skoler. Der er udarbejdet materiale og prototypeprodukt for de tre skoler, som er klar til at blive iværksat. Der gennemføres i 2018-19 eksperimenter med udvikling af fremtidige læringsmiljøer på følgende tre skoler: Funder-Kragelund Skole, Dybkærskolen og Vestre Skole.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. oktober 2018 

Orientering om fremtidens læringsmiljøer. Børne- og Ungeudvalget bemærker, at de involverende processer primært bør gennemføres i forbindelse med konkrete anlægsprojekter.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018 

Bygningsstrategien ”Skolens rum” operationaliseres ved at udarbejde en overordnet "Arbejdsplan for Skolens rum", der fremadrettet anvendes i forbindelse med al modernisering og nybyggeri på skoleområdet.

Se den overordnet "Arbejdsplan for Skolens rum",

Formålet med arbejdsplanen er at kvalificere grundlaget for at træffe beslutninger om udviklingen af skolens rum lokalt på den enkelte skole og centralt i forbindelse med politiske beslutninger og prioriteringer.
Arbejdsplanen godkendes. Stillingtagen til evt. igangsættelse af forberedende byggeprocesser på et antal skoler afventer byrådets beslutning om fremtidig skolestruktur.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. marts 2016

På Børne- og Ungeudvalgsmødet den 4. november 2014 blev det besluttet, at skolechefen skulle iværksætte et arbejde, der skulle føre til udarbejdelse af en strategi for modernisering og udbygning af de fysiske rammer på skoler og i fritidstilbud. Strategien skal sikre, at bygningerne ikke blot vedligeholdes, moderniseres og udbygges, men også løbende udvikles til motiverende lærings- og trivselsrum.

Bygningsstrategien Skolens Rum - rapporten ”Vi drømmer om en skole med færre stole”.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 12. januar 2016 

Bygningsadministration

Orientering om procedure for ændring af bygninger og udearealer på skolerne i Silkeborg Kommune.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 9. april 2018 

Der er pr. 1. august 2012 indført Fælles Ejendomsdrift af alle kommunale bygninger.
Status: Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2013

Brug af skolelokaler til arrangementer

Retningslinjer for lån af skolelokaler, gældende pr. 1. oktober 2018.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018

Har du brug for at låne et skolelokale til brug for din forenings aktiviteter, kan du låne klasse- og faglokaler gennem Fritidsportalen.

Læs mere på Kultur- og Borgerserviceafdelingens hjemmeside.

Skolen beslutter retningslinjer for udlån til interne skolearrangementer.