Lovgrundlag: Sundhedsloven §§ 127-130.

Se Tandplejens hjemmeside mht. forebyggelse, undersøgelse, behandling og placering af tandklinikker mv.

Tandplejens faciliteter

Godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Tandplejens faciliteter, herunder tillægsbevilling ved budgetfremrykning. 

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget anbefaler indstillingen. Udvalget ønsker at understrege, at den nuværende hovedtandklinik er nedslidt, og at der fortsat mangler en langsigtet løsning for placeringen af en ny hovedtandklinik.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 30. januar 2023, Byrådet den 27. februar 2023