2.10 Skolesundhedspleje

Der er til hver skole knyttet en sundhedsplejerske, som samarbejder med skolens øvrige personale om børnenes sundhed

Lovgrundlag: Sundhedsloven §§ 120-126.

Se Sundhedsplejens hjemmeside med skolesundhedsplejens tilbud

Se Sundhedsplejens hjemmeside om sundhed for børn og unge på Silkeborg.dk

Sundhedsplejersken kan deltage i skolens koordinerende møder jf. bilag 5.02 og i SSP-samarbejdet jf. bilag 2.09.

Se bilag 5.02 om Indstilling og visitation

Se bilag 2.09 om SSP-samarbejdet.

Den årlige, obligatoriske trivselsmåling, bilag 1.07.03, danner grundlag for dialogen om sundhed på skolen. På den enkelte skole er sundhedsplejen igangsætter, og skoleledelsen, elevrådet, skolebestyrelsen og SSP er oplagte samarbejdspartnere.

Se bilag 1.07.03 om den obligatoriske trivselsmåling

På Sundhedsplejens hjemmeside findes katalog over Sundhedsplejens indsats på 6-18 års området, hvor man for hvert klassetrin kan læse, hvilke målsætninger Sundhedsplejen arbejder ud fra de hvilke aktiviteter, der er forbundet hermed. Kataloget skal være med til at synliggøre Sundhedsplejens aktiviteter og give et bedre overblik over, hvornår Sundhedsplejens forskellige aktiviteter finder sted.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. oktober 2013