2.09 SSP (Skole, Socialsektor og Politi)

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Socialsektor og Politi, som har til hensigt at forebygge og begrænse kriminalitet, misbrug og anden risikoadfærd blandt børn og unge

Den gældende model for samarbejdet er beskrevet på SSP-hjemmesiden.

Silkeborg Ungdomsskole råder over medarbejdere, der er opsøgende i afdækningen af omfang og deltagere i tilfælde af uhensigtsmæssige grupperinger i konkrete områder.

Projekt Fælles om børn og unge

I marts 2020 besluttede Børne- og Ungeudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget samt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget at indgå i en national pilotafprøvning af den såkaldte Islandsmodel. Kjellerup og Balle skoledistrikter/lokalsamfund er blevet valgt til at være en del af det kommunale pilotprojekt. Projektets formål er at skabe lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv, som er kendetegnet ved tydelige voksne, sunde fællesskaber og mindre risikoadfærd. Orientering om status.

Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 7. juni 2021