2.08 Befordring

Information om skoleveje og buskort samt politiske beslutninger om befordring til og fra special- og modtagelsesklasser samt udbud af skolekørsel

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 26, stk. 8 samt Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (BEK 688 af 20. juni 2014)

Information om skoleveje og buskort, vejledning til buskortansøgning, trafikfarlige skoleveje mv. findes på Silkeborg.dk

Serviceniveau for befordring til og fra special- og modtagelsesklasser

Den 8. maj 2023 besluttede Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at forvaltningen skal komme med forslag til et serviceniveau for befordring til politisk behandling med henblik på at reducere udgifterne hertil. Forvaltningen har på den baggrund, og med inddragelse af skolerne, udarbejdet et forslag til et serviceniveau for befordring til special- og modtagelsesklasser. Serviceniveauet blev godkendt.

Bilag 2.08.01 Befordring, serviceniveau til-fra specialklasse og modtagelsesklasse

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12. juni 2023

EU-udbud af skolekørsel

Skoleafdelingen sender medio august 2021 skolekørsel af specialklasseelever og befordringsberettigede elever uden anden mulighed for offentlig transport i offentligt EU-udbud. Den nye kontraktperiode vil træde i kraft pr. 1. januar 2022 og være gældende for 6 år. 

Peter Sig Kristensen, Enhedslisten, stillede følgende ændringsforslag: At der indarbejdes en 4. mulighed i udbuddet, således at mulige leverandører kan byde med en løsning med 100 pct. eldrevne busser. Ændringsforslaget blev vedtaget.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 9. august 2021

Læs desuden:

Bilag 5.04 Skoledagens længde og enekørsler (befordring) på specialundervisningsområdet

Bilag 6.04 Struktur for basisundervisningen (modtagelsesklasser, udvidede modtagelsesklasser og hold), herunder om befordring