2.06 Udskoling og valg af ungdomsuddannelse

Kvalificering af uddannelsesvalg i grundskolen, måltal for søgning af ungdomsuddannelser samt Ungeguiden

EUD 8 og EUD 9 rammeforsøg

Børne- og Undervisningsministeriet igangsætter endnu et rammeforsøg med erhvervsrettet udskolingslinje i 8. og 9. klasse. Målgruppen er unge med særlige behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Udvalget ser interessante elementer i rammeforsøget, men ønsker ikke, at Silkeborg Kommune indgår i rammeforsøget.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12. juni 2023

Måltal for søgning af ungdomsuddannelser

Måltal for søgning af ungdomsuddannelser findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender måltal for elevernes uddannelsessøgning i 2024

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 22. maj 2023

Ungdoms- og erhvervsuddannelse

Orientering om ændringer og fremadrettede indsatser i forhold til kvalificering af uddannelsesvalg i grundskolen.

Med budget 2023-2026 er vedtaget reduktioner, som påvirker understøttelsen af unges valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen. Det betyder, at en række indsatser reduceres, mens enkelte bortfalder. Alle lovgivningsbestemte opgaver løftes fortsat, men organiseringen af opgaveløsningen ændres. Nedlæggelsen af PPL's Team Åben Skole og Praksisfaglighed samt reduktion på vejledningsområdet i Ungeguiden indebærer, at samarbejdet i forhold til kvalificering af valg af ungdomsuddannelse fremadrettet i stor udstrækning skal koordineres mellem Ungeguiden og den enkelte skole. Der er fortsat landspolitisk og i Silkeborg Kommune er et mål om, at en øget andel af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

Orienteret: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13. marts 2023

Ungeguiden - en sammenhængende indsats for unge

Unge 13-29 år får en samlet plan og en kontaktperson, når der er behov for kontakt til flere forskellige afdelinger. Det sker på baggrund af en model for samarbejdet med unge 13-29 år pr. 1. august 2019.

Læs mere om Ungeguiden 13-29 år på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Øvrige tiltag på området

Beslutning om delegation af kompetence til godkendelse af valgfag, der ligger udenfor valgfagsrækken

Se bilag 3.03 Fagene, herunder valgfag