2.04 Forpligtende samarbejder

De forpligtende samarbejder skal understøtte realiseringen af Børne- og Ungeudvalgets vision for udviklingen af kvaliteten af folkeskolen i Silkeborg Kommune

For at understøtte realiseringen af Børne- og Ungeudvalgets vision for udviklingen af kvaliteten af folkeskolen i Silkeborg Kommune, og for at understøtte et sammenhængende skolevæsen, etableres forpligtende samarbejder mellem følgende skoler pr. 1. august 2017:
  • Trekløverskolen – Thorning Skole – Ans Skole
  • Fårvang Skole – Gjern Skole – Sorring Skole
  • Langsøskolen – Resenbro Skole – Sejs Skole – Voel Skole
  • Frisholm Skole – Bryrup Skole
  • Dybkærskolen – Gødvadskolen – Grauballe Skole
  • Vestre Skole – Gjessø Skole – Virklund Skole
  • Funder-Kragelund Skole – Hvinningdalskolen – Buskelundskolen
  • Balleskolen – Skægkærskolen (- Sølystskolen)

Rammesætningen af de forpligtende samarbejder fastlægges af Børne- og Ungeudvalget som en del af bevillingsmålene. De politiske mål konkretiseres og implementeres gennem institutionsaftalerne mellem skolechef og skoleledere.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016, Byrådet den 27. juni 2016

Formålet med forpligtende samarbejder er dels at understøtte det sammenhængende skolevæsen og dels at sikre en struktur, der skaber de bedst mulige betingelser for realiseringen af Børne- og Ungeudvalgets vision for udviklingen af kvaliteten af skolerne i Silkeborg Kommune.

Skolebestyrelserne i hver af de 8 grupperinger udarbejder principper for det forpligtende samarbejde, og skolerne forpligtes til at samarbejde på henholdsvis ledelses-, medarbejder- og elevniveau.

Skolerne i de forpligtende samarbejder udarbejder hvert 4. år en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen skal indeholde en beskrivelse af de mål og tiltag, der iværksættes, samt af hvordan effekten af de iværksatte tiltag løbende evalueres og dokumenteres. Skoleafdelingen har ansvaret for endelig udarbejdelse af samarbejdsaftalerne og sikrer opfølgning på de iværksatte tiltag gennem læringssamtaler.

Samarbejdsaftalerne for de forpligtende samarbejder tager sit udgangspunkt i de af Børne- og Ungeudvalget vedtagne bevillingsmål for bevilling 41 skoler.

Den foreløbige tidsplan for den politiske beslutningsproces omkring rammesætningen af de forpligtende samarbejder godkendes. Drøftelse af den politiske rammesætning af arbejdet med forpligtende samarbejder.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. september 2016 og den 4. oktober 2016

Opfølgning sker via læringssamtaler, se bilag 1.10 Principper for kvalitetsudvikling.

Samarbejdsaftalerne tager udgangspunkt i politiske mål, se bilag 3.01 Tildeling af ressourcer til undervisning.

Skabelon for samarbejdsaftale for de forpligtende samarbejder er udsendt til skolerne den 1. juni 2017.