1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed

Læs mere om forældrenes lovmæssige rettigheder og om lokale forældretilfredshedsundersøgelser

Forældrerettigheder

Lovgrundlag:

Forældreansvarsloven

Forældremyndighed og en række underpunkter om lovgivningen fra borger.dk findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Læs mere om Forældremyndighed på silkeborg.dk.

Forældretilfredshed

Brugertilfredshedsundersøgelsen skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunen til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelse af den offentlige service. Det er skolelederens opgave sammen med formanden for bestyrelsen at sætte BTU på dagsorden på et skolebestyrelsesmøde i løbet af foråret 2021.
Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2021

​Materiale til arbejdet med brugertilfredshedsundersøgelse 2020 i skolebestyrelsen findes under Dialogforum for Skoleområdet, Kursusmateriale mv.

Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.
I foråret 2020 gennemføres således en national brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. Udvalget har tidligere besluttet, at der skal gennemføres en Forældretilfredshedsundersøgelse i foråret 2020. Den nationale brugertilfredshedsundersøgelse erstatter forældretilfredshedsundersøgelsen i foråret 2020.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020

Læs mere om den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020, inkl. dashboard, på sim.dk

Forældretilfredshedsundersøgelsen foråret 2018 på skoleområdet tages til efterretning. Forældretilfredshedsundersøgelsen gennemføres igen i 2020. Kommunerapporten gøres tilgængelig via kommunens hjemmeside efter udvalgsmødet. Skolerapporterne gøres tilgængelige via skolens/kommunens hjemmeside, når alle skolebestyrelser har haft lejlighed til at behandle resultaterne, dog senest medio juni.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. maj 2018

Læs mere om Forældretilfredshed på silkeborg.dk

Skolernes rapporter på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelse

Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor gennemfører Social- og Indenrigsministeriet landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden 2019-2022. Denne undersøgelse af forældres tilfredshed med folkeskole og SFO er den første i rækken og blev gennemført i marts-juni 2020.

Formålet med undersøgelsen er at give politikere og ledere i kommunerne et redskab til at inddrage forældrenes vurderinger i den lokale kvalitetsudvikling. Der udarbejdes ikke rapporter på skoleniveau, skolerne kan dykke mere ned i resultaterne i det interaktive dashboard, som ligger på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. 

Læs Resultater for Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt skoler og SFO 2020 i Silkeborg Kommunes folkeskoler

Find din egen skoles resultater i det interaktive dashboard på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside