1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed

Læs mere om forældrenes lovmæssige rettigheder og om lokale forældretilfredshedsundersøgelser

Forældrerettigheder

Lovgrundlag: Forældreansvarsloven

Forældremyndighed og en række underpunkter om lovgivningen fra borger.dk findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Forældretilfredshed

Brugertilfredshedsundersøgelsen skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunen til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelse af den offentlige service. Det er skolelederens opgave sammen med formanden for bestyrelsen at sætte BTU på dagsorden på et skolebestyrelsesmøde i løbet af foråret 2021.

Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2021

Materiale til arbejdet med brugertilfredshedsundersøgelse 2020 i skolebestyrelsen findes under Dialogforum for Skoleområdet, Kursusmateriale mv.

Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.

I foråret 2020 gennemføres således en national brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. Udvalget har tidligere besluttet, at der skal gennemføres en Forældretilfredshedsundersøgelse i foråret 2020. Den nationale brugertilfredshedsundersøgelse erstatter forældretilfredshedsundersøgelsen i foråret 2020.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020

Læs mere om den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020, inkl. dashboard, på sim.dk

Læs mere om Silkeborg Kommunes lokale forældretilfredsundersøgelse i foråret 2018 på silkeborg.dk

Skolernes rapporter på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelse

Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor gennemfører Social- og Indenrigsministeriet landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden 2019-2022. Denne undersøgelse af forældres tilfredshed med folkeskole og SFO er den første i rækken og blev gennemført i marts-juni 2020.

Formålet med undersøgelsen er at give politikere og ledere i kommunerne et redskab til at inddrage forældrenes vurderinger i den lokale kvalitetsudvikling. Der udarbejdes ikke rapporter på skoleniveau, skolerne kan dykke mere ned i resultaterne i det interaktive dashboard, som ligger på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. 

Læs Resultater for Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt skoler og SFO 2020 i Silkeborg Kommunes folkeskoler

Find din egen skoles resultater i det interaktive dashboard på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside