1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed

Læs mere om forældrenes lovmæssige rettigheder og om nationale/lokale forældretilfredshedsundersøgelser

Forældrerettigheder

Lovgrundlag: Forældreansvarsloven

Forældremyndighed og en række underpunkter om lovgivningen fra borger.dk findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Forældretilfredshed

Brugertilfredshedsundersøgelse 2023

Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i 2023 en national brugertilfredshedsundersøgelse  blandt forældre til børn i 0.-9. klasse i folke- og specialskoler og SFO.

Læs mere om den nationale brugertilfredshedsundersøgelse på silkeborg.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse 2020

Læs mere om den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020, inkl. dashboard, på sim.dk

Brugertilfredshedsundersøgelsen skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunen til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelse af den offentlige service. Det er skolelederens opgave sammen med formanden for bestyrelsen at sætte BTU på dagsorden på et skolebestyrelsesmøde i løbet af foråret 2021.

Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2021

Materiale til arbejdet med brugertilfredshedsundersøgelse 2020 i skolebestyrelsen findes under Dialogforum for Skoleområdet, Kursusmateriale mv.

I foråret 2020 gennemføres en national brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. Udvalget har tidligere besluttet, at der skal gennemføres en Forældretilfredshedsundersøgelse i foråret 2020. Den nationale brugertilfredshedsundersøgelse erstatter forældretilfredshedsundersøgelsen i foråret 2020.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020

Lokal forældretilfredshedsundersøgelse 2018

Se skolernes rapporter i boksen nedenfor.

Skolernes rapporter på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelse

Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor gennemfører Social- og Indenrigsministeriet landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden 2019-2022. Denne undersøgelse af forældres tilfredshed med folkeskole og SFO er den første i rækken og blev gennemført i marts-juni 2020.

Formålet med undersøgelsen er at give politikere og ledere i kommunerne et redskab til at inddrage forældrenes vurderinger i den lokale kvalitetsudvikling. Der udarbejdes ikke rapporter på skoleniveau, skolerne kan dykke mere ned i resultaterne i det interaktive dashboard, som ligger på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. 

Læs Resultater for Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt skoler og SFO 2020 i Silkeborg Kommunes folkeskoler

Find din egen skoles resultater i det interaktive dashboard på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside