1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed

Læs mere om forældrenes lovmæssige rettigheder og om lokale forældretilfredshedsundersøgelser

Forældrerettigheder

Lovgrundlag:

Forældreansvarsloven

Forældremyndighed og en række underpunkter om lovgivningen fra borger.dk findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Læs mere om Forældremyndighed på silkeborg.dk.

Forældretilfredshed

Forældretilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet tages til efterretning. Forældretilfredshedsundersøgelsen gennemføres igen i 2020. Kommunerapporten gøres tilgængelig via kommunens hjemmeside efter udvalgsmødet. Skolerapporterne gøres tilgængelige via skolens/kommunens hjemmeside, når alle skolebestyrelser har haft lejlighed til at behandle resultaterne, dog senest medio juni.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. maj 2018

Gennemførsel af forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet foråret 2018. Børne- og Ungeudvalget tager i forbindelse med den politiske behandling af resultaterne af Forældretilfredshedsundersøgelsen stilling til, hvorvidt FTU skal gennemføres igen og i hvilket omfang. 
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 8. januar 2018

Læs mere om Forældretilfredshed på silkeborg.dk

Skolernes rapporter på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelse