Aula - én indgang til kommunikation og samarbejde i dagtilbud, skoler og SFO

Læs mere om implementeringen på aula.silkeborg.dk.

Silkeborg Kommunes folkeskoler og dagtilbud får en ny fælles kommunikations- og samarbejdsplatform, Aula. Aula erstatter det nuværende SkoleIntra på skoleområdet og giver dagtilbud en ny platform, som området ikke har i dag.

Silkeborg Kommune blev 14. juni 2019 orienteret om, at pilotfasen for SkoleIntras afløser, Aula, er forlænget til uge 43 2019. Kommunen får en direkte ekstraomkostning på ca. 75.000 kr. for forlængelse af kontrakterne med firmaet Itslearning for SkoleIntra og firmaet IST for komme/gå systemet Daycare.

Silkeborg Kommune følger den nye tidsplan for Aula sammen med de fleste andre kommuner. Skolechefen har besluttet, at snitfladen mellem Aula og kommunens ESDH system afventer den løsning, som Aula-projektet kommer med. 
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018, 4. februar 2019, 12. august 2019 samt 7. oktober 2019

Hjemmesider

Silkeborg Kommunes folkeskoler har en fælles hjemmesideprofil pr. 2. september 2013, således at de er lettere og mere ensartede at orientere sig i. Eksempelvis samles væsentlige informationer som Værdigrundlag og pædagogik, Principper, Værdiregelsæt og trivsel, Inklusion og Kvalitetsrapport under menupunktet ”Skolen”. 

Besluttet: Skolechefen, foråret 2013. Børne- og Ungeudvalget den 3. september 2013

NB: Skolernes hjemmesider er en del af Aula og revideres dermed pr. 1. august 2018 til en ny, fælles hjemmesideprofil.

Læs mere om Silkeborg Kommunes folkeskoler