Aula - én indgang til kommunikation og samarbejde i dagtilbud, skoler og SFO

Silkeborg Kommunes folkeskoler og dagtilbud har en fælles kommunikations- og samarbejdsplatform, Aula. Aula har erstattet SkoleIntra på skoleområdet og har givet dagtilbud en ny platform.

Styrk dialogen gennem god kommunikation med alle forældre (pdf-pjece om dialog via Aula)

Silkeborg Kommune følger tidsplanen for Aula sammen med de fleste andre kommuner. Skolechefen har besluttet, at snitfladen mellem Aula og kommunens ESDH system afventer den løsning, som Aula-projektet kommer med.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018, 4. februar 2019, 12. august 2019 samt 7. oktober 2019

Hjemmesider

Silkeborg Kommunes folkeskoler har en fælles hjemmesideprofil. Skolernes hjemmesider er placeret i Aulas platform Drupal og ajourføres af de enkelte skoler

Læs mere om Silkeborg Kommunes folkeskoler