Aula - én indgang til kommunikation og samarbejde i dagtilbud, skoler og SFO

Silkeborg Kommunes folkeskoler og dagtilbud har fået en ny fælles kommunikations- og samarbejdsplatform, Aula. Aula har erstattet det nuværende SkoleIntra på skoleområdet og har givet dagtilbud en ny platform.

Styrk dialogen gennem god kommunikation med alle forældre (pdf-pjece om dialog via Aula)

Silkeborg Kommune blev 14. juni 2019 orienteret om, at pilotfasen for SkoleIntras afløser, Aula, er forlænget til uge 43 2019. Kommunen får en direkte ekstraomkostning på ca. 75.000 kr. for forlængelse af kontrakterne med firmaet Itslearning for SkoleIntra og firmaet IST for komme/gå systemet Daycare.

Silkeborg Kommune følger den nye tidsplan for Aula sammen med de fleste andre kommuner. Skolechefen har besluttet, at snitfladen mellem Aula og kommunens ESDH system afventer den løsning, som Aula-projektet kommer med. 
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018, 4. februar 2019, 12. august 2019 samt 7. oktober 2019

Hjemmesider

Silkeborg Kommunes folkeskoler har en fælles hjemmesideprofil. Skolernes hjemmesider er placeret i Aulas platform Drupal og ajourføres af de enkelte skoler

Læs mere om Silkeborg Kommunes folkeskoler