1.14 Arbejdstidsaftaler

Arbejdstidsaftaler med Silkeborg Lærerforening (DLF), FOA Silkeborg-Skanderborg, BUPL Østjylland og Uddannelsesforbundet

Silkeborg Kommune har indgået arbejdstidsaftaler med både Silkeborg Lærerforening (DLF), FOA Silkeborg-Skanderborg, BUPL Østjylland og Uddannelsesforbundet.

Der findes enkelte supplerende notater og fortolkninger: