1.14 Arbejdstidsaftaler

Arbejdstidsaftaler med Silkeborg Lærerforening (DLF), FOA Silkeborg-Skanderborg, BUPL Østjylland og Uddannelsesforbundet

Silkeborg Kommune har indgået arbejdstidsaftaler med både Silkeborg Lærerforening (DLF), FOA Silkeborg-Skanderborg, BUPL Østjylland og Uddannelsesforbundet.

Orientering om arbejdstidsaftale 2020 for lærere (A20)

Den 11. august 2020 blev KL og Lærernes Centralorganisation enige om en central arbejdstidsaftale for underviserne på det kommunale område. Aftalen blev efterfølgende godkendt af begge parters medlemmer, og der er i efteråret arbejdet på at kommunikere aftalens indhold ud til landets kommuner og lærerkredse. Den nye centrale aftale (A20) erstatter Lov 409, der siden konflikten på undervisningsområdet i 2013 har sat rammerne for lærernes arbejdstid. En række kommuner inkl. Silkeborg Kommune har siden 2013 indgået lokale arbejdstidsaftaler eller forståelsespapirer omkring samarbejdet på skoleområdet i kommunen.

I Silkeborg Kommune har Skoleafdelingen, Silkeborg Lærerforening og den lokale afdeling af Skolelederforeningen taget hul på processen med at forholde sig til den nye aftale set i forhold til kommunens eksisterende lokale aftale Silkeborgaftalen.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 26. november 2020