1.13 Ledelse i Skoleafdelingen

Skoleafdelingen er en integreret del af koncernen Silkeborg Kommune og er derfor ledelsesmæssigt og organisatorisk rammesat af koncernens fælles ledelsesgrundlag, kommunens overordnede ledelsesstruktur samt administrationens overordnede organisering og ledelsesstruktur mv.

De ti afdelinger i Silkeborg Kommune er på mange måder forskellige organisatorisk, og derfor er det relevant at beskrive den enkelte afdelings forståelse af egen organisation nærmere.

Formålet med dokumentet ”Ledelse i Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune 2022 og frem” er at sikre og understøtte, at den samlede ledelse i Skoleafdelingen er baseret på en fælles ledelsesmæssig og organisatorisk forståelse, samt en tydeliggørelse af roller og ansvar på de forskellige niveauer.

Uddrag fra dokumentet:

”I Skoleafdelingen er ledelse noget vi udøver sammen på tværs af niveauer og organisatoriske skel. Ledelse handler om at oversætte og realisere politiske og administrative beslutninger, at sætte en meningsfuld retning via en klar vision og opstille rammer, at sikre koordination og kvalitet, samt løbende udvikle organisationens praksis, der tilsammen gør organisationen og den enkelte ansatte i stand til ved egen kraft og sammen med andre at løse kerneopgaven.”

Læs hele dokumentet her…

Notat om "Ledelse i Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune 2022 og frem" pr. juni 2022

Se Silkeborg Kommunes ledelsesgrundlag - med links til bl.a. job- og personprofiler, ledelsesgrundlag og rekrutteringsproces