1.13 Grundlag for skoleledelse

Ledelseshandlinger på alle niveauer skal prioritere og rette sig mod børns læring og trivsel.

Formålet med grundlaget for skoleledelse i Silkeborg Kommune er at sikre og understøtte, at den samlede skoleledelse er baseret på professionel ledelse af professionelle medarbejdere med henblik opfyldelse af folkeskolens og Silkeborg Kommunes lokale mål.

Det er således grundlæggende, at ledelseshandlinger på alle niveauer prioriterer og retter sig mod børns læring og trivsel.

Grundlag for skoleledelse er funderet i en ledelsesforståelse med to grundprincipper

Det ene grundprincip er, at den samlede ledelse af skolevæsenet er en fælles værdikæde, hvor alle arbejder for at gøre hinanden gode. Værdikæden gælder fra den enkelte medarbejder til skolechef og er en forudsætning for at kunne lykkes med skolens formål. Som følge heraf indgår den enkelte medarbejder i grundlag for skoleledelse, da alle ansatte i skolevæsenet i praksis skal indgå som led i værdikæden og lede de læreprocesser, der er relevante.

Det andet grundprincip er, at god ledelse afhænger, af hvad der ledes. Ledelse på forskellige niveauer kræver forskellige arbejdsværdier, færdigheder og prioriteter.

Grundlag for skoleledelse danner baggrund for fremtidig rekruttering og kompetenceudvikling.

Se grundlag for skoleledelse i Silkeborg Kommune 2016-2021 (pdf-fil)

Se Silkeborg Kommunes ledelsesgrundlag - med links til bl.a. job- og personprofiler, ledelsesgrundlag og rekrutteringsproces