1.12 Politisk/administrativ kompetencefordeling

Fordeling af politisk og administrativ beslutningskompetence

Silkeborg Kommune har besluttet en fordeling af beslutningskompetence mellem Byrådet, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU), Skolechefen, skolebestyrelsen og skolens leder.

Bilag til styrelsesvedtægten godkendes politisk eller administrativt med baggrund i lovgivning og administrativ praksis. En række beslutningskompetencer er fra politisk hold uddelegeret fra byråd/politisk udvalg til skolechef, skolebestyrelse og/eller skoleleder.

Se fordeling af politisk og administrativ beslutningskompetence med linkhenvisning til de aktuelle bilag.