1.12 Politisk/administrativ kompetencefordeling

Fordeling af politiske og administrative kompetencer

Silkeborg Kommune har besluttet en fordeling af kompetencer mellem Byrådet, Børne- og Ungeudvalget (BUU), Skolechefen, skolebestyrelsen og skolens leder.

Se fordeling af politiske og administrative kompetencer.

Kompetencefordelingsoversigten er delvis ajourført i forlængelse af færdiggørelsen af nyt bilag 2.04 Forpligtende samarbejder og bilag 2.05 Videncentre.