1.11 Kommunale politikker

Læs mere om de kommunale politikker, der er væsentlige på skoleområdet - og find links til dem

Af interesse for skoleområdet er selvfølgelig især følgende politikker

Silkeborg Kommune har vedtaget et antal politikker, som findes på hjemmesiden.

Her er især Byrådets visioner og udviklingsstrategi; Arbejde og ledighed (Ungestrategi 2020-2023); Drift (Indkøb, Personalepolitikker); Ejendomsstrategi; Handicap og psykiatri (Handicappolitik); Kultur, fritid og frivillige (Friluftsstrategi, Frivilligstrategi, Kulturpolitik) samt Sundhed og omsorg (Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik) væsentlige.

Status på Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken samt drøftelse af Børne- og Ungeudvalgets input til kommende handleplan

Silkeborg Kommunes nuværende sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik ’Sammen om sundhed og trivsel’ blev vedtaget af byrådet januar 2020. I bilaget fremlægges en status over igangværende indsatser i perioden januar 2020 til marts 2021, der er med til at implementere den tværgående politiks fire indsatsområder. Derudover lægges der op til en drøftelse af input til handleplan for 2021-2022, som kan indgå i Silkeborg Kommunes samlede handleplan, der godkendes i byrådet i september 2021.

Orientering om status over indsatser i Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken taget til efterretning. Børne- og Ungeudvalget ønsker, at igangsatte initiativer og projekter løbende evalueres og efterfølgende udrulles til øvrige områder. Derudover ønsker udvalget et styrket fokus på at sikre, at unge mennesker finder tilbage til idræts- og foreningslivet, f.eks. via styrket samarbejde mellem skoler og lokale foreninger.

Besluttet, Børne- og Ungeudvalget 9. august 2021