1.11 Kommunale politikker

Læs mere om de kommunale politikker, der er væsentlige på skoleområdet - og find links til dem

Af interesse for skolen er selvfølgelig de politikker, der er del af bilag 1.

Silkeborg Kommune har vedtaget et antal politikker, som findes på hjemmesiden.

Her er især Frivilligstrategi, Indkøbs- og Udbudspolitik, Kulturpolitik, Personalepolitikker, Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik samt Service- og Kanalstrategi væsentlige.