1.09.01 Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport

Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport skal godkendes politisk i Silkeborg Byråd

Se de kommunale kvalitetsrapporter på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen.

Politiske beslutninger

Regeringen/Folketinget har 1. juni 2021 samt 4. juni 2021 (uden Liberal Alliance) vedtaget to supplerende aftaler til Trivselspakken fra 18. februar 2021 med flere midler og fortsat mulighed for en række frihedsgrader i kommende skoleår for at holde fokus på faglige udfordringer og trivsel hos elever i grundskolen som eftervirkning på Corona-nedlukningen. En af frihedsgraderne er, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21.

Byrådet besluttede, på baggrund af Børne- og Ungeudvalgets anbefaling, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21.

Beslutningen vedr. kvalitetsrapporter er en del af udmøntningen af aftalen og fremgår af bilag 3.17 Nødundervisning
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 9. august 2021 og byrådet den 30. august 2021

Den 13. marts 2020 udkom Børne- og Undervisningsministeriet med en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Børne- og Undervisningsministeriet har ønsket, at der udarbejdes et tillæg til den kommunale kvalitetsrapport, som indeholder 4 datapunkter fra skoleåret 2019/20.

Tillæg til Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018/19 godkendes.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. september 2020 og byrådet den 28. september 2020

Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018/19 godkendes.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. marts 2020 og byrådet den 23. marts 2020 

Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2016/17 godkendes. 
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2018 og Byrådet den 26. marts 2018

Orientering om arbejdet med spørgeramme, tidsplan mv. for ”Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler for skoleåret 2016/17”.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 3. oktober 2017

Som opfølgning på kvalitetsrapporten og resultaterne for skolerne har Skoleafdelingen afholdt lærings- og udviklingssamtaler med alle skoler i foråret 2016. Samtalerne blev afsluttet med formulering af en aftale om et eller to mål. Disse mål indgår i skolens udviklingsplan. Orienteringen er taget til efterretning.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. december 2016

Skolerne benytter IT-værktøjet ”Hjernen og Hjertet” til at udarbejde skolens kvalitetsrapport og til at følge op på arbejdet med børnenes læring og trivsel.  ”Hjernen og Hjertet” understøtter arbejdet med de obligatoriske datakilder samt spørgerammen, som indeholder indikatorer fra bilag 1.06 Lærings-og Udviklingsmål og fra bevillingsmålene for Skoleafdelingen, bilag 3.01
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. oktober 2015

Læs mere om "Hjernen og Hjertet"

Læs mere om Lærings-og Udviklingsmål i bilag 1.06

Læs mere om bevillingsmålene for Skoleafdelingen i bilag 3.01