1.09 Kvalitetsrapport (ændres til skoleudviklingssamtaler pr. 2022)

Skoleudviklingssamtaler erstatter kvalitetsrapporter pr. skoleåret 2022/23

Læs om rammerne skoleudviklingssamtalerne, som erstatter kvalitetsrapport, på uvm.dk. Bilag 1.09 vil blive rettet i løbet af efteråret 2022

Nyt lovgrundlag:

§ 40 a. Kommunalbestyrelsen gennemfører årligt en skoleudviklingssamtale med skolens leder.

Stk. 2. I samtalen inddrages resultaterne fra obligatoriske test, jf. § 13 a, status på eventuelle udviklingsplaner, jf. § 57 d, stk. 3, og handlingsplaner, jf. § 57 d, stk. 4, og opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.

Historisk om kvalitetsrapporter

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 40 a, samt Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen 

Kvalitetsrapporten for skolerne i Silkeborg Kommune bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj og som et aktivt dialogredskab mellem Skoleafdelingen og den enkelte skole, og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne. Fokus i kvalitetsrapporterne er rettet mod progressionen, som er de fremskridt, der sker for det enkelte barn, klassen og dermed skolen år efter år. Kvalitetsrapporten understøtter desuden en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau.

Kvalitetsrapporten er Børne- og Ungeudvalgets (byrådets) mulighed for at føre tilsyn med skolerne, og den er en del af grundlaget for skolebestyrelsernes tilsyn.

Seneste politiske beslutninger om Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport

Se de kommunale kvalitetsrapporter på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen.

Politiske beslutninger

Byrådet besluttede, på baggrund af Børne- og Ungeudvalgets anbefaling, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21.

Beslutningen vedr. kvalitetsrapporter er en del af udmøntningen af aftalen og fremgår af bilag 3.17 Nødundervisning
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 9. august 2021 og byrådet den 30. august 2021

Den 13. marts 2020 udkom Børne- og Undervisningsministeriet med en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Børne- og Undervisningsministeriet har ønsket, at der udarbejdes et tillæg til den kommunale kvalitetsrapport, som indeholder 4 datapunkter fra skoleåret 2019/20.

Tillæg til Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018/19 godkendes.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. september 2020 og byrådet den 28. september 2020

Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018/19 godkendes.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. marts 2020 og byrådet den 23. marts 2020

Læs mere om Kvalitetsrapport-processen frem til 2021

Skolernes kvalitetsrapporter for 2016/17 og 2018/19