1.09 Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten for skoleområdet i Silkeborg Kommune bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 40 a, samt Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen 

Kvalitetsrapporten for skolerne i Silkeborg Kommune bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj og som et aktivt dialogredskab mellem Skoleafdelingen og den enkelte skole, og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne. Fokus i kvalitetsrapporterne er rettet mod progressionen, som er de fremskridt, der sker for det enkelte barn, klassen og dermed skolen år efter år. Kvalitetsrapporten understøtter desuden en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau.

Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år og beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Kvalitetsrapporten er Børne- og Ungeudvalgets (byrådets) mulighed for at føre tilsyn med skolerne, og den er en del af grundlaget for skolebestyrelsernes tilsyn.

Dette bilag 1.09 er delt op i tre underpunkter:

1.09.01 Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport

1.09.02 Skolernes kvalitetsrapporter

1.09.03 Kvalitetsrapport-processen