1.08 Bevillingsaftale og økonomi

Økonomien for skoleområdet besluttes i Silkeborg Byråd.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget indgår hvert år en ”Udvalgsaftale for bevilling 41 Skoler” med Silkeborg Byråd.

Udvalgsaftalen indeholder Silkeborg Byråds overordnede politiske mål for budgettet samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets udvalgsmål.

Desuden besluttes ofte mål på tværs af Silkeborg Kommunes områder.

Udvalgsaftalen findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside i det godkendte budget ultimo hvert kalenderår.

Find Udvalgsaftalen på Silkeborg Kommunes hjemmeside