1.08 Bevillingsaftale og økonomi

Økonomien for skoleområdet besluttes i Silkeborg Byråd.

Børne- og Ungeudvalget indgår hvert år en ”Udvalgsaftale for bevilling 41 Skoler” med Byrådet.

Udvalgsaftalen indeholder Byrådets overordnede politiske mål for budgettet, Børne- og Ungeudvalgets Mission og Vision for bevillingen samt udvalgsmålene.

Desuden besluttes ofte mål på tværs af Silkeborg Kommunes områder.

Udvalgsaftalen findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside i det godkendte budget ultimo hvert kalenderår.

Find Udvalgsaftalen på Silkeborg Kommunes hjemmeside