1.07.04 Værdiregelsæt

Alle skolebestyrelser skal udarbejde et værdiregelsæt, som er retningsgivende for god adfærd, trivsel osv.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven kapitel 6, § 44, stk. 4

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Alle skolebestyrelser skal udarbejde et værdiregelsæt, som er retningsgivende for god adfærd, trivsel osv. Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet en introduktion og skabelon til arbejdet med værdier og værdiregelsæt i skolen, med generelle anbefalinger.

Se mere på dcum.dk under Grundskole > Værktøjer og inspiration og

på dcum.dk under Grundskole > Love, regler og anvisninger > Værdiregelsæt og antimobbestrategi