1.07.03 Trivselsmåling

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre den nationale trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Alle folkeskoler skal hvert forår gennemføre den nationale trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler. Undervisere, skoleledelse, skolebestyrelse, Skoleafdelingen og byrådet har adgang til alle klassers resultater med et login. De skal bruge resultaterne til det fælles videre arbejde med elevernes trivsel. Trivselsmålingerne kan ses som samlede rapporter, en for 0.-3. årgang og en for 4.-9. årgang. Skolerne kan finde egne rapporter på nationaltrivsel.dk, skolebestyrelsen orienteres om egen skoles resultater i løbet af efteråret, og skolen offentliggør sin trivselsmåling på egen hjemmeside.

Resultaterne fra trivselsmålingerne bliver offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk.

Se trivselsmåling 2020/21 for 0.-3. årgang i Silkeborg Kommune, samlet (pdf-fil)

Se trivselsmåling 2020/21 for 4.-9. årgang i Silkeborg Kommune, samlet (pdf-fil)

Læs mere på uvm.dk.

Skolernes lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger indgår i trivselsmålingen i lige år, rapporter for 2019/20 ses i bilag 1.07.01 nederst.

Resultaterne af trivselsmålingen indgår i kvalitetsrapporten, se bilag 1.09.