1.07.03 Trivselsmåling

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre den nationale trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Alle folkeskoler skal hvert forår gennemføre den nationale trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler. Undervisere, skoleledelse, skolebestyrelse, Skoleafdelingen og byrådet har adgang til alle klassers resultater med et login. De skal bruge resultaterne til det fælles videre arbejde med elevernes trivsel. Trivselsmålingerne kan ses som samlede rapporter, en for 0.-3. årgang og en for 4.-9. årgang. Skolerne kan finde egne rapporter på nationaltrivsel.dk, skolebestyrelsen orienteres om egen skoles resultater i løbet af efteråret, og skolen offentliggør sin trivselsmåling på egen hjemmeside.

Se trivselsmåling 2019/20 for 0.-3. årgang i Silkeborg Kommune, samlet (pdf-fil)

Se trivselsmåling 2019/20 for 4.-9. årgang i Silkeborg Kommune, samlet (pdf-fil)

Læs mere på uvm.dk.

Skolernes lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger indgår i trivselsmålingen, rapporter ses i bilag 1.07.01 nederst.

Resultaterne af trivselsmålingen indgår i kvalitetsrapporten, se bilag 1.09.

Skolerne i Silkeborg har gennemført den nationale trivselsmåling i perioden 6. maj-14. juni 2019. Målingen er gennemført i Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Resultatet vises i to samlede rapporter for 0.-3. klasse og 4.-9. klasse (se links ovenfor).
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 12. august 2019