1.07.01 Undervisningsmiljø

Den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering skal offentliggøres på skolens hjemmeside og gentages minimum hvert 3. år

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljøloven.

Inspirationsmateriale fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, vedr. undervisningsmiljøvurdering

Silkeborg Kommunes skoler anvender pt. værktøjet Hjernen & Hjertet. Nedenfor ses skolernes undervisningsmiljøvurderinger (UMV), som gennemføres sammen med den obligatoriske trivselsmåling.

Silkeborg Kommunes folkeskoler har i forbindelse med trivselsmålingen i 2018 også udarbejdet de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger, UMV. Rapporterne er udarbejdet i Hjernen & Hjertet, og deres titel er "Skolerapport - Trivsel og UMV". De første sider er resultatet af trivselsmålingen, og de sidste 1-2 sider er skolens UMV.

Rapporterne er dannet som pdf-filer, og de kan læses ved at følge nedenstående links: