1.06 Lærings- og udviklingsmål

Lærings- og udviklingsmål i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Skolens læringsmiljøer sikrer…

  • Børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og relationelle potentialer
  • Børns ret til at indgå i fællesskaber
  • Praksis, der bygger på viden og udvikling af viden.

De handlinger, som opnåelse af målene bygger på, kan ses i den layoutede udgave.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. oktober 2014

Læs Lærings- og udviklingsmålene i Silkeborg Kommune