Professionel kapital og professionelle læringsfællesskaber (PK-PLF)

Formålet med projektet er gennem arbejdet i professionelle læringsfællesskaber at styrke den professionelle kapital blandt de pædagogiske medarbejdere for at understøtte elevernes læring og trivsel.

Projektet blev gennemført i perioden 2018-2020 og udgør nu en del af baggrunden for indsatsen "Alle Skal MED".

Styrkelse af professionel kapital gennem professionelle læringsfællesskaber – en udvidet indsats (i daglig tale omtalt som PK-PLF) er en fælles kommunal indsats, der involverer alle kommunens folkeskoler samt Silkeborg Ungdomsskole. Motoren bag opbygningen af professionel kapital og stærke professionelle læringsfællesskaber er reflekterende dialoger med fokus på elevernes læring og trivsel på og mellem alle niveauer i skolevæsenet.

Projekt "Styrkelse af professionel kapital gennem professionelle læringsfællesskaber - en udvidet indsats. A.P. Møller Fonden bevilger 4,5 mio. kr. til projektet.

Projektansøgningen er udarbejdet på baggrund af Notatet ”Det videre arbejde med rapporten Alene. Med børnene i centrum” af 16. august 2017

Bevilget: A.P. Møller Fonden den 19. april 2018

”Professionel kapital”, videreudvikling af samarbejde mellem medarbejdere, ledere og Skoleafdelingen

Med afsæt i anbefalingerne fra rapporten "Alene. Med Børnene i centrum” ønsker de faglige organisationer og Skoleafdelingen gennem de næste 2,5 år at styrke værdikæden fra Skoleafdeling til skole, til medarbejdere og ud i skolernes team. Rapporten anbefaler bl.a. at styrke fællesskabet om opgaveløsning i skolen gennem fokus på ”professionel kapital”, ved at styrke kultur, sprog, fælles forståelser og kompetencer. Målet frem mod 2020 er, at medarbejdere, ledere og team i stigende grad skal have en oplevelse af at være: ”Sammen. Med børnene i centrum”. Der frigives midler til projektledelse i 2,5 år.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. oktober 2017

I rapporten ”Alene. Med børnene i centrum” fremgår resultaterne af den analyse, som Skoleafdelingen i samarbejde med de faglige organisationer, Organisation og Personale samt Alexandra Instituttet har gennemført i 2015/16. Udgangspunktet for projektet var, at den seneste APV viste, at et stort antal medarbejdere gav udtryk for, at deres arbejdsmiljø var belastet af oplevelsen af ændrede krav i arbejdet. På baggrund af rapportens resultater diskuteres og igangsættes initiativer, der imødekommer relevante problemstillinger.

Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 1. november 2016 og den 2. maj 2017

Læs mere i rapporten "Alene. Med børnene i centrum” (november 2016) - læs anbefalinger på side 125 ff.