Makerspaces som læringsmiljøer, indskolingen

Silkeborg Kommune ansøger Villumfonden om projektet: Anvendelsesorienteret og eksperimenterende læringsprocesser i indskolingen gennem arbejdet med teknologi og makerspaces

Fællesansøgning til Villumfonden om midler til at udvikle folkeskolernes praksis

På udvalgsmødet den 28. marts 2023 drøftede udvalget muligheden for at grundskolerne i Silkeborg Kommune søger Villumfonden til midler på skoleområdet, der kan understøtte dem i egne lokale behov med at udvikle anvendelsesorienterede læringsmiljøer, herunder faciliteter og kompetencer som makerspaces kan tilbyde. Udvalget drøftede sagen og bakkede op om at muligheden undersøges nærmere. Det er nu blevet gjort og en skrivegruppe bestående af skoleledelser og en medarbejder fra FabLab Silkeborg har nu færdiggjort ansøgning til Villumfonden.

Udvalget godkender fællesansøgning til Villumfonden om midler til at udvikle folkeskolernes praksis.

Se den indsendte fællesansøgning (bilag til udvalgssagen, pdf-fil) i dagsordener.silkeborg.dk

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12. juni 2023