Flere i fællesskaber

Flere i fællesskaber er et fireårigt udviklings- og forskningsprojekt, som fra 2020-2025 skal nedbringe ensomheden i Silkeborg Kommune

Projekt Flere i Fællesskabers har en række tilbud for unge, bl.a. Ventilens Ung-til-ung-oplæg, besøg af fællesskabsguide, besøg af vandreudstilling, ungekampagne om ensomhed, ny fritidspasordning Aktiv Fritid og meget mere.

Læs mere om projektet på hjemmesiden flereifaellesskaber.silkeborg.dk

Orientering om forlængelse af projektperiode Flere i Fællesskaber

Projektet er planlagt til at slutte juni 2024. Børne- og Familiechefen, Socialchefen og Sundhed- og Omsorgschefen indstiller, at projektperioden bliver forlænget med et år til juni 2025. Projektet er forsinket grundet restriktionerne i forbindelse med Corona-nedlukninger og langsom opstart, der vanskeliggjorde inddragende fysiske processer. Ved at flytte bagkanten med et år, kan der skabes ro omkring projektet, hvilket vil muliggøre en fortsættelse af arbejdet med mobilisering, brobygning og kapacitetsopbygningen samt understøtte muligheden for forankring af projektets tiltag som selvkørende.

Orienteret, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 13. marts 2023