Fælles om børn og unge

Silkeborg Kommune deltager i en national afprøvning af den såkaldte Islandsmodel i en dansk kontekst i perioden 2020-2023. Formålet med "Fælles om børn og unge" er at skabe et lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv, som er kendetegnet ved tydelige voksne, sunde fællesskaber og mindre risikoadfærd. Udvalget skal orienteres om status på projektet

Drøftelse af implementering af pilotprojekt Fælles om børn og unge 2024-2027

Formålet med ’Fælles om børn og unge’ er at skabe et lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv, som er kendetegnet ved tydelige voksne, sunde fællesskaber og mindre risikoadfærd. Udvalget skal drøfte projektet og tage stilling til en eventuel implementering af projektet i perioden 2024-27.

Udvalget drøftede sagen, og nåede til foreløbig konklusion om at følge basismodel (5 stemte for, 2 stemte for minimalmodel).

Bilag til sagsfremstillingen: Samlet overblik over implementeringsmodeller

Beslutning, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 22. maj 2023

Deltagelse i pilotprojekt Fælles om børn og unge 2020-2023

Silkeborg Kommune indgår i et nationalt pilotprojekt "Fælles om børn og unge" i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Trygfonden og fire andre kommuner omkring afprøvning af erfaringer fra den såkaldte Islandsmodel i en dansk kontekst. De fire andre kommuner er Odder, Aalborg, Sorø og Gentofte. Projektperioden forløber 2020-2023. Projektet er et tværfagligt pilotprojekt på tværs af Kultur og Borgserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Kjellerup (Trekløverskolen), Balle og Fårvang skoledistrikter/lokalsamfund er med i projektet.

Udvalget skal orienteres om status på projektet

Orientering, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 9. maj 2022

Læs mere om projektet på silkeborg.dk under Sundhedsfremmende projekter

Præsentation af projekt Fælles om børn og unge

I forbindelse med Dialogforum for Skoleområdets møde om "Samarbejdet om vores folkeskole" den 11. april 2023 blev projektet præsenteret af forskellige interessenter og drøftet med henblik på projektets fremtid, set i sammenhæng med den politiske ambition. Her er uddrag af bilagene ved mødet: