Fælles om børn og unge

Silkeborg Kommune deltager i en national afprøvning af den såkaldte Islandsmodel i en dansk kontekst i perioden 2020-2023. Formålet med "Fælles om børn og unge" er at skabe et lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv, som er kendetegnet ved tydelige voksne, sunde fællesskaber og mindre risikoadfærd. Udvalget skal orienteres om status på projektet

Silkeborg Kommune indgår i et nationalt pilotprojekt "Fælles om børn og unge" i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Trygfonden og fire andre kommuner omkring afprøvning af erfaringer fra den såkaldte Islandsmodel i en dansk kontekst. De fire andre kommuner er Odder, Aalborg, Sorø og Gentofte. Projektperioden forløber 2020-2023. Projektet er et tværfagligt pilotprojekt på tværs af Kultur og Borgserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Kjellerup, Balle og Fårvang skoledistrikter/lokalsamfund er med i projektet.

Udvalget skal orienteres om status på projektet

Orientering, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 9. maj 2022

Læs mere om projektet på silkeborg.dk under Sundhedsfremmende projekter