Alle Skal Med

Arbejdet med det specialiserede område og professionelle læringsfællesskaber siden 2018 har ført til et samlet indsatsområde med overskriften ”Alle Skal Med”, som arbejder mod at skabe gode læringsmiljøer for alle børn. Alle Skal Med hænger tæt sammen med Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Evaluering af Alle Skal Med i december 2022

Folkeskolerne i Silkeborg Kommune har siden sommeren 2020 haft et fælles indsatsområde med udvikling af gode læringsmiljøer for alle børn kaldet ALLE SKAL MED. Arbejdet har taget sit afsæt i skolernes professionelle læringsfællesskaber og i fem pejlemærker for gode læringsmiljøer udviklet af skoleledelserne i Silkeborg Kommune. I denne orientering præsenteres hovedkonklusionerne fra evalueringen af skolernes arbejde. Evalueringen er baseret på kvalitative dialoger i de enkelte medarbejderteams på skolerne og skriftlig selvevaluering fra skolelederne.

Læs den endelige evaluering af december 2022, pdf-fil

Orientering: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13. marts 2023

Projekthjemmesiden for "Alle Skal Med" på skoleområdet indeholder bl.a. pejlemærker; Mission, vision og værdier samt videoer og præsentationer om mission, vision og værdier, se alleskalmedsilkeborg.dk.

Igangsættelsen af Alle Skal Med

Den 5. marts 2018 blev det i Børne- og Ungeudvalget besluttet at gennemføre en analyse af udfordringerne på det specialiserede område. På baggrund af konklusioner og anbefalinger fra analysen blev der fra sommeren 2018 til vinteren 2019/20 nedsat arbejdsgrupper med fokus på dimensionering, udvikling af fælles fleksible supportfunktioner, justering af tildelingsmodeller, udvikling af inklusionscentrenes praksis og rammer for skolernes arbejde med mellemformer/LFSI (Lokale, Fleksible og Specialiserede Indsatser).

Arbejdet med det specialiserede område og professionelle læringsfællesskaber siden 2018 har nu ført til et samlet indsatsområde med overskriften ”Alle Skal Med”, som arbejder mod at skabe gode læringsmiljøer for alle børn.

Til udvalgets orientering forelægges her baggrund for- og beskrivelse af det samlede indsatsområde ”Alle Skal Med”.

Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 7. september 2020

Læs bilag 1.03 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik på skoleområdet

Læs mere om indsatsen Alle Skal Med på hjemmesiden skoleudvikling.silkeborg.dk

En del af baggrunden for indsatsen findes i projektet fra 2018-2020, Professionel kapital og professionelle læringsfællesskaber (PK-PLF)