1.06 Indsatser på skoleområdet

Igangværende politisk besluttede indsatser, som dækker hele området. Også enkelte signifikante afsluttede projekter.