Strategi for sprog og skriftsprog 0-18 år

Den kommunale Strategi for sprog og skriftsprog omfatter børn og unge 0-18 år. Strategien er bl.a. udmøntet i en ny vurderingspraksis for sprog og skriftsprog på dagtilbud og skole.

Vurderingspraksis for sprog og skriftsprog på dagtilbud og skole

Læs Strategi for sprog og skriftsprog, vurderingspraksis og handleplaner på sprogogskriftsprogsilkeborg.dk

På DSFU-mødet 15. august 2022 blev udvalget orienteret om arbejdet med udvalgsmålet ”Vi løfter sprog- og læsekompetencer for alle børn (0-16 år) i Silkeborg Kommune” og drøftede kort oplægget til vurderingspraksis for dagtilbud og skole. På skoleområdet en vurderingspraksis, som består af formaliserede test såvel som vurderingsredskaber, der genererer kvalitative data. Praksis består af obligatoriske tiltag, som den enkelte skole skal følge såvel som supplerende anbefalinger, som den enkelte skole kan vælge at følge.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12. september 2022

Orientering om udvalgsmålet "Vi løfter sprog og læsekompetencer for alle børn (0-16 år) i Silkeborg Kommune"

For at imødekomme ovenstående opmærksomhedspunkter og ud fra ønsket om, at alle børn og unge i Silkeborg Kommune får mulighed for at udvikle stærke sproglige og skriftsproglige kompetencer, har arbejdsgrupperne fra hhv. dagtilbud og skole udarbejdet en ny strategi for området, ’Strategi for sproglig og skriftsproglig udvikling 0-18 år Silkeborg Kommune’. Strategien ligger i naturlig forlængelse af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik fra 2020, ligesom strategien skriver sig ind i det eksisterende arbejde og erfaringer for området i Silkeborg Kommune.
Strategien henvender sig til fagprofessionelle og ledere i dagtilbud og skole. Strategien bygger på fem sammenhængende og gensidigt afhængige elementer til udvikling af sproglige og skriftsproglige kompetencer hos alle børn og unge:

  • Helhedssyn
  • Sproglige læringsmiljøer
  • Samarbejde
  • Vurderingspraksis
  • Rettidig indsats

Læs pjece med Strategi for sproglig og skriftsproglig udvikling 0-18 år Silkeborg Kommune (pdf)

Orienteret: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 15. august 2022

Udvalgsmålet "Vi løfter sprog og læsekompetencer for alle børn (0-16 år) i Silkeborg Kommune”

Børne- og Ungeudvalget ønsker gennem udvalgsmålet at bidrage til, at vi i Silkeborg Kommune løfter sprog- og læsekompetencer for alle børn og unge i et 0-16 års perspektiv. For at indfri dette mål ønsker Skoleafdelingen i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen at undersøge den aktuelle status på elevernes sprog- og læsekompetencer, at udarbejde en sprog- og læsestrategi i 0-16 års perspektiv samt udarbejde handleplaner for området i henholdsvis 0-6 års perspektiv og 6-16 års perspektiv med henblik på at løfte elevernes sprog- og læsekompetencer. Børne- og Ungeudvalget godkender den præsenterede proces for arbejdet med udvalgsmålet.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. marts 2021