Lokale samarbejder

Et samarbejde mellem skoler og dagtilbud i 9 strategiske grupper

I forlængelse af Lærings- og Trivselspolitikken og bevillingsmål 2013-16 har skoler og dagtilbud eksperimenteret med nye måder at etablere lokale samarbejder i 9 strategiske grupper. Projektet har haft fokus på børns overgange imellem dagpleje, daginstitution og skole. 

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 3. november 2015

De lokale samarbejder findes fortsat.

Læs mere om sammenhæng i børns overgange i dagtilbud og skole på silkeborg.dk