Elevplaner (udfordringsret)

Silkeborg Kommune har via udfordringsretten fået en forsøgsgodkendelse for perioden 2020-2023

I forbindelse med udvalgsmålet om ’Uhensigtsmæssige procedurer og administration’ fra 2019 blev det afdækket, at ledelser og lærere på mange af kommunens skoler oplevede uhensigtsmæssigheder i forbindelse med udarbejdelse af elevplaner i Meebook. Med afsæt i drøftelser på et skoleledermøde og i en nedsat arbejdsgruppe har Skoleafdelingen ansøgt om udfordringsret vedr. et forsøg med elevplaner ved Børne- og Undervisningsministeriet.

Silkeborg Kommune har fået en forsøgsgodkendelse for perioden 2020-2023. Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering, Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2021

Information om udfordringsretten i forbindelse med udarbejdelse af elevplaner i grundskolen i Silkeborg Kommune i perioden 2020/21-2022/23, rettet mod skolernes medarbejdere​, på skoleudvikling.silkeborg.dk