1.05.02 Alle skal med

Arbejdet med det specialiserede område og professionelle læringsfællesskaber siden 2018 har ført til et samlet indsatsområde med overskriften ”Alle skal med”, som arbejder mod at skabe gode læringsmiljøer for alle børn.

Den 5. marts 2018 blev det i Børne- og Ungeudvalget besluttet at gennemføre en analyse af udfordringerne på det specialiserede område. På baggrund af konklusioner og anbefalinger fra analysen blev der fra sommeren 2018 til vinteren 2019/20 nedsat arbejdsgrupper med fokus på dimensionering, udvikling af fælles fleksible supportfunktioner, justering af tildelingsmodeller, udvikling af inklusionscentrenes praksis og rammer for skolernes arbejde med mellemformer/LFSI (Lokale, Fleksible og Specialiserede Indsatser).

Arbejdet med det specialiserede område og professionelle læringsfællesskaber siden 2018 har nu ført til et samlet indsatsområde med overskriften ”Alle skal med”, som arbejder mod at skabe gode læringsmiljøer for alle børn.

Til udvalgets orientering forelægges her baggrund for- og beskrivelse af det samlede indsatsområde ”Alle skal med”.
Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 7. september 2020