Sprog- og læsestrategi 0-18 år

Den kommunale Sprog- og Læsestrategi omfatter børn og unge 0-18 år. Strategien er udmøntet i Udviklingsplan for sprog 0-12 år.

Udvalgsmålet "Vi løfter sprog og læsekompetencer for alle børn (0-16 år) i Silkeborg Kommune”

Børne- og Ungeudvalget ønsker gennem udvalgsmålet at bidrage til, at vi i Silkeborg Kommune løfter sprog- og læsekompetencer for alle børn og unge i et 0-16 års perspektiv. For at indfri dette mål ønsker Skoleafdelingen i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen at undersøge den aktuelle status på elevernes sprog- og læsekompetencer, at udarbejde en sprog- og læsestrategi i 0-16 års perspektiv samt udarbejde handleplaner for området i henholdsvis 0-6 års perspektiv og 6-16 års perspektiv med henblik på at løfte elevernes sprog- og læsekompetencer. Børne- og Ungeudvalget godkender den præsenterede proces for arbejdet med udvalgsmålet.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. marts 2021

Den kommunale Sprog- og Læsestrategi omfatter børn og unge 0-18 år. Den er udtryk for et ønske om at intensivere udviklingen af børn og unges sprog- og læsefærdigheder. Med sprog- og læsestrategien ønsker Silkeborg Kommune at styrke og udvikle en fælleskommunal tilgang til sprog- og læseindsatsen i kommunens dagtilbud og skoler. Udmøntningen af den kommunale strategi foregår på det enkelte dagtilbud og den enkelte skole, der er forpligtet til med udgangspunkt i denne at udarbejde en lokal strategi og handleplan.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 8. januar 2013

Læs mere i Sprog- og Læsestrategi 0-18 år (pdf-fil)

Sprog- og læsestrategien er udmøntet i en Udviklingsplan for sprog 0-12 år, senest revideret i maj 2018 (pdf-fil)