Sprog- og læsestrategi 0-18 år

Den kommunale Sprog- og Læsestrategi omfatter børn og unge 0-18 år. Strategien er udmøntet i Udviklingsplan for sprog 0-12 år.

Orientering om ekstrabevilling til læseindsats 2019-2021

Børne- og Ungeudvalget besluttede på udvalgsmøde 5. november 2018 at give en bevilling på 800.000 kr. i 2019, 2020 og 2021 til læsetræning. Midlerne er blevet anvendt til at øge antallet af visiterede elever til forløb på det tidligere Inklusionscenter for læsning på Balleskolen samt igangsættelse af forløb lokalt på skolerne for elever, der har fået afslag på forløb i inklusionscenteret. Børne- og Ungeudvalget blev 2. december 2019 orienteret om, at der var udvidet med 10 pladser i Inklusionscenter for Læsning pr. år, samt igangsættelse af lokale, supporterende forløb for i alt 321 elever.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 12. april 2021

Udvalgsmålet "Vi løfter sprog og læsekompetencer for alle børn (0-16 år) i Silkeborg Kommune”

Børne- og Ungeudvalget ønsker gennem udvalgsmålet at bidrage til, at vi i Silkeborg Kommune løfter sprog- og læsekompetencer for alle børn og unge i et 0-16 års perspektiv. For at indfri dette mål ønsker Skoleafdelingen i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen at undersøge den aktuelle status på elevernes sprog- og læsekompetencer, at udarbejde en sprog- og læsestrategi i 0-16 års perspektiv samt udarbejde handleplaner for området i henholdsvis 0-6 års perspektiv og 6-16 års perspektiv med henblik på at løfte elevernes sprog- og læsekompetencer. Børne- og Ungeudvalget godkender den præsenterede proces for arbejdet med udvalgsmålet.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. marts 2021

Den kommunale Sprog- og Læsestrategi omfatter børn og unge 0-18 år. Den er udtryk for et ønske om at intensivere udviklingen af børn og unges sprog- og læsefærdigheder. Med sprog- og læsestrategien ønsker Silkeborg Kommune at styrke og udvikle en fælleskommunal tilgang til sprog- og læseindsatsen i kommunens dagtilbud og skoler. Udmøntningen af den kommunale strategi foregår på det enkelte dagtilbud og den enkelte skole, der er forpligtet til med udgangspunkt i denne at udarbejde en lokal strategi og handleplan.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 8. januar 2013

Læs mere i Sprog- og Læsestrategi 0-18 år (pdf-fil)

Sprog- og læsestrategien er udmøntet i en Udviklingsplan for sprog 0-12 år, senest revideret i maj 2018 (pdf-fil)