Sprog- og læsestrategi 0-18 år

Den kommunale Sprog- og Læsestrategi omfatter børn og unge 0-18 år. Strategien er udmøntet i Udviklingsplan for sprog 0-12 år.

Den kommunale Sprog- og Læsestrategi omfatter børn og unge 0-18 år. Den er udtryk for et ønske om at intensivere udviklingen af børn og unges sprog- og læsefærdigheder. Med sprog- og læsestrategien ønsker Silkeborg Kommune at styrke og udvikle en fælleskommunal tilgang til sprog- og læseindsatsen i kommunens dagtilbud og skoler. Udmøntningen af den kommunale strategi foregår på det enkelte dagtilbud og den enkelte skole, der er forpligtet til med udgangspunkt i denne at udarbejde en lokal strategi og handleplan.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 8. januar 2013

Læs mere i Sprog- og Læsestrategi 0-18 år (pdf-fil)

Sprog- og læsestrategien er udmøntet i en Udviklingsplan for sprog 0-12 år, senest revideret i maj 2018.

Læs mere i Udviklingsplan for sprog 0-12 år (pdf-fil)