Strategi for inklusion 0-18 år

MindSet for Inklusion, udarbejdet på baggrund af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Se Strategi for inklusion 0-18 år (pdf-fil)

MindSet for inklusion er udmøntningen af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik i forhold til den besluttede struktur for udvidet specialpædagogisk bistand. 
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2011 m.fl., evaluering 7. april 2015

Vedr. struktur for udvidet specialpædagogisk bistand, se bilag 5