IT-strategi 0-18 år

IT-strategien for 0-18 årsområdet (2013-2018) udløb i 2018 - der arbejdes på en ny strategi

Forvaltningen har evalueret IT-strategiens 5 pejlemærker vurderet ud fra dens succeskriterier og handleplaner. Udvalget er kort orienteret om evalueringens resultater og fremtidige planer for IT på 0-18 årsområdet.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 3. december 2018

Se evalueringens resultater

Se bilag 3.05 IT - BYOD, Chromebooks, GDPR og Google Suite for Education