Strategi for Den åbne skole

Strategien omhandler kommunale principper for samarbejder samt indsatser på området

Strategi for ”Den åbne Skole” i Silkeborg Kommune tages til efterretning.

Den indeholder bl.a. kommunale principper for samarbejder samt indsatser, der gennemføres i foråret 2015:

  • Digital platform til formidling af samarbejdspartnere
  • Vejledninger og samarbejdsskabeloner
  • Handleplaner vedr. nationale/regionale/internationale initiativer

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2014 og den 3. marts 2015

Samarbejdsaftaler i relation til Den åbne skole indgås løbende.

Læs mere i Strategi for ”Den åbne Skole" (pdf-fil) 

Den digitale platform ”Ud og Lær” er nu etableret for hele 0-18 års området. På skoleområdet har platformen især betydning for medarbejdernes mulighed for at orientere sig i læringsforløb med henblik på at opfylde intentionen i Den åbne skole. Skoleafdelingen har udarbejdet vejledninger og samarbejdsskabeloner til brug for skolerne og eksterne samarbejdsaktører. Samarbejdsskabelonerne ligger på den digitale platform og kan bruges af skolerne og eksterne samarbejdsaktører.

 

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 5. april 2016