1.05.01 Strategier

På skoleområdet er udarbejdet et antal strategier - og en del af dem dækker hele 0-18 års området