1.05 Strategier og indsatser på skoleområdet

Se de forskellige strategier og indsatser på skoleområdet og 0-18 årsområdet

Dette bilag 1.05 er delt op i to underpunkter:

1.05.01 Strategier

1.05.02 Indsatser