1.05 Strategier på skoleområdet

På skoleområdet er udarbejdet pt. to strategier - og den ene af dem dækker hele 0-18 års området