1.04 Politisk ambition for folkeskolen i Silkeborg

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har besluttet en politisk ambition for fremtidens folkeskole for perioden 2023-2026, som kan binde almen- og specialområdet sammen og være det politiske fundament for de kommende års nødvendige beslutninger om prioritering af indsatser og ressourcer samt organisering af det samlede skolevæsen.

Politisk ambition for folkeskolen i Silkeborg Kommune af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Vi har en god og velfungerende folkeskole i Silkeborg Kommune.

En folkeskole hvor langt størstedelen af eleverne trives, har lyst til at lære og får de kundskaber og færdigheder, som er væsentlige elementer for at komme godt videre i uddannelse og ungdomslivet.

Vi har engagerede og kompetente medarbejdere og ledere, der i samarbejde med forældrene hver dag skaber gode vilkår for vores børn og unges skolegang og fritidstilbud. Der er meget, der lykkes og meget at være stolte af.

Samtidig er der bevægelser i samfundet og i skolen, der både nationalt og i vores kommune kalder på politisk opmærksomhed.

Gennem vores dialog med folkeskolens aktører i Silkeborg Kommune står det tydeligt for os, at trivsel, faglighed, samarbejde, økonomi og kapacitet er temaer, der kalder på handlinger i de kommende år, for at flere elever får en god dag i både undervisning og fritidsdel.

Vi vil derfor, som politisk udvalg med ansvaret for folkeskolen i vores kommune, sætte retning for denne udvikling ved at formulere vores politiske ambition for folkeskolen i Silkeborg Kommune for perioden 2023-2026:

  • Vi vil styrke fagligheden og sætte folkeskolens formål i centrum
  • Vi vil styrke fællesskabets betydning og tiden til fordybelse i skolens hverdag
  • Vi vil gøre undervisning-en mere anvendelses-orienteret og endnu mere varieret
  • Vi vil arbejde for, at flere elever går i skole i deres lokalområde
  • Vi vil styrke samarbejdet om Vores Folkeskole

Illustration af de fem sætninger i den politiske ambition for folkeskolen i hver sin kulørte cirkel

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 28. marts 2023

Indfrielse af den politiske ambition for folkeskolen i Silkeborg Kommune, uddrag af sagsfremstillingen med kronologien i det efterfølgende arbejde (pdf-fil)

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har på baggrund af temamøde den 9. maj 2022 efterfølgende, den 15. august 2022, godkendt et flerårigt udvalgsmål om at arbejde med en politisk ambition for 2023-26. Tids- og procesplan samt organisering af arbejdet med en politisk ambition for fremtidens folkeskole i Silkeborg Kommune er drøftet og arbejdet igangsat. Processen forudsættes gennemført inden for den eksisterende økonomisk ramme.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 15. august og 12. september 2022