1.04 Lærings- og Trivselspolitik 2012-2021 (udgået)

Politikken satte pejlemærker for læring og trivsel for børn og unge på 0-18 års området i perioden 2012-2021, og den er derfor udgået. Da den endnu ikke er erstattet af en ny politik, kan den fortsat læses.

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de grundlæggende værdier og holdninger og har særligt fokus på inklusion.

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik "Alle skal med" samt de tilknyttede indsatser har erstattet Lærings- og Trivselspolitik.

Beskrivelse af Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2012-2021 satte pejlemærker for læring og trivsel for børn og unge på 0-18 års området.

Læs den udgåede Lærings- og Trivselspolitik 2021

Politikken satte pejlemærker indenfor disse fire temaer:

  • Læring – pejlemærke: Alle børn og unge bliver udfordret.
  • Trivsel – pejlemærke: Alle børn og unge har gode venner.
  • Samspil – pejlemærke: Voksne, børn og unge tager ansvar i fællesskab.
  • Rammer for læring, trivsel og samspil – pejlemærke: Børn og unge oplever rammer, som understøtter det gode børneliv.

Politikken er overordnet og kortfattet, fordi den efterfølgende skal formidles, forankres og omsættes til handlinger.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. november 2012