1.04 Lærings- og Trivselspolitik

Politikken sætter pejlemærker for læring og trivsel for børn og unge på 0-18 års området frem mod 2021

Silkeborg Kommune har en Lærings- og Trivselspolitik 2021. Politikken sætter pejlemærker for læring og trivsel for børn og unge på 0-18 års området frem mod 2021, mens Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de grundlæggende værdier og holdninger og har særligt fokus på inklusion.

Læs mere i Lærings- og Trivselspolitik 2021

Politikken sætter pejlemærker indenfor disse fire temaer:

  • Læring – pejlemærke: Alle børn og unge bliver udfordret.
  • Trivsel – pejlemærke: Alle børn og unge har gode venner.
  • Samspil – pejlemærke: Voksne, børn og unge tager ansvar i fællesskab.
  • Rammer for læring, trivsel og samspil – pejlemærke: Børn og unge oplever rammer, som understøtter det gode børneliv.

Politikken er overordnet og kortfattet, fordi den efterfølgende skal formidles, forankres og omsættes til handlinger.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. november 2012 

Læringslyst og handlekraft

Udmøntning af Lærings- og trivselspolitikken på skoleområdet – med fokus på læring.

Notat udarbejdet af Skoleafdelingen februar/marts 2018