1.03 Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Politikken "Alle Skal Med" beskriver de værdier og holdninger, der skal tænkes med i arbejdet med alle børn og unge

Lovgrundlag: Servicelovens § 19, stk. 2 

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik "Alle Skal Med"

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er fokuseret således, at den via vision og få mål sætter den ønskede retning for strategier og indsatser på 0-18 års området. Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal fungere som en overordnet politik for de delpolitikker, strategier og øvrige politiske beslutninger, der indgår i politikfeltet og på denne måde sikre en sammenhæng mellem eksisterende og nye tiltag.

Besluttet: Silkeborg Byråd den 24. februar 2020 

Læs Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik og se videoen på silkeborg.dk

Grundlæggende bilag i forbindelse med "Alle Skal Med"

Værdierne Innovation, Samarbejde, Ansvarlighed og Professionalisme:

En illustration af de fire værdier Innovation, Samarbejde, Ansvarlighed og Professionalisme med uddybende ord

Læs mere i bilag 1.05 om indsatsen "Alle Skal Med"

Ansatte, som arbejder med børn og unge, er forpligtede på at samarbejde om opgaven både med egne fagkolleger og tværfagligt.

Arbejdet med vision, mission og arbejdsværdier for skolevæsenet

Arbejdet skal ses som en del af udmøntningen af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og tager afsæt i de fælles og overordnede opdrag fra folkeskoleloven, byrådet, fagudvalg og koncernledelsen.

Drøftet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 15. august og 12. september 2022

Beredskabsplaner for Skoleafdelingen

”I barnets tarv” er en beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn i alderen 0-18 år, der indeholder optimering og tydeliggørelse af arbejdsgange i forbindelse med mistanke om overgreb. Udvalget godkender ”I barnets tarv” som en beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. marts 2019

Læs Beredskabsplaner for Skoleafdelingen på beredskabsplan.silkeborg.dk