1.03 Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Politikken "Alle Skal Med" beskriver de værdier og holdninger, der skal tænkes med i arbejdet med alle børn og unge

Lovgrundlag: Servicelovens § 19, stk. 2 

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik "Alle Skal Med"

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er fokuseret således, at den via vision og få mål sætter den ønskede retning for strategier og indsatser på 0-18 års området. Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal fungere som en overordnet politik for de delpolitikker, strategier og øvrige politiske beslutninger, der indgår i politikfeltet og på denne måde sikre en sammenhæng mellem eksisterende og nye tiltag.

Besluttet: Silkeborg Byråd den 24. februar 2020 

Læs Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik og se videoen på silkeborg.dk

Læs mere i bilag 1.05 om indsatsen "Alle Skal Med" 

Arbejdet med vision, mission og arbejdsværdier for skolevæsenet (=skolevæsenets grundfortælling)

Arbejdet skal ses som en del af udmøntningen af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og tager afsæt i de fælles og overordnede opdrag fra folkeskoleloven, byrådet, fagudvalg og koncernledelsen.

Drøftet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 15. august og 12. september 2022

Læs mere om Skolevæsenets grundfortælling, som beskriver mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder, på skoleudvikling.silkeborg.dk

Læs mere i bilag 1.04 Politisk ambition for folkeskolen i Silkeborg om de strategiske indsatsområder

Beredskabsplaner for Skoleafdelingen

”I barnets tarv” er en beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn i alderen 0-18 år, der indeholder optimering og tydeliggørelse af arbejdsgange i forbindelse med mistanke om overgreb. Udvalget godkender ”I barnets tarv” som en beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. marts 2019

Læs Beredskabsplaner for Skoleafdelingen på beredskabsplan.silkeborg.dk