1.03 Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Politikken beskriver de værdier og holdninger, der skal tænkes med i arbejdet med alle børn og unge

Lovgrundlag: Servicelovens § 19, stk. 2 

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er fokuseret således, at den via vision og få mål sætter den ønskede retning for strategier og indsatser på 0-18 års området. Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal fungere som en overordnet politik for de delpolitikker, strategier og øvrige politiske beslutninger, der indgår i politikfeltet og på denne måde sikre en sammenhæng mellem eksisterende og nye tiltag.
Besluttet: Silkeborg Byråd den 24. februar 2020 

Læs Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Læs mere om MindSet for inklusion, som er en del af udmøntningen af (den tidligere godkendte) politik.

Ansatte, som arbejder med børn og unge, er forpligtede på at samarbejde om opgaven både med egne fagkolleger og tværfagligt.

Beredskabsplaner for Skoleafdelingen

”I barnets tarv” er en beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn i alderen 0-18 år, der indeholder optimering og tydeliggørelse af arbejdsgange i forbindelse med mistanke om overgreb. Udvalget godkender ”I barnets tarv” som en beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. marts 2019