1.01.01 Procedure vedr. toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser

I Silkeborg Kommune er der mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne. Heraf fremgår, at valgperioden kan være 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole, afhængig af skolebestyrelsens ansøgning.

Kompetencen til at godkende toårig valgperiode efter ansøgning fra en skolebestyrelse er pr. 4. maj 2020 delegeret til skolechefen af Børne- og Ungeudvalget (pr. 1. januar 2022: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget).

Afholdelse af valg og registrering af valgresultat

 • Skolebestyrelsen beslutter på et møde at ansøge om toårige valgperioder for forældrerepræsentanter. Af ansøgningen fremgår, hvor mange forældrerepræsentanter ud af de syv, der har toårige valgperioder.
 • Sammensætningen af skolebestyrelsen skal fortsat tage udgangspunkt i § 1 i Skolestyrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune.
 • Valget af repræsentanter til skolebestyrelsen foregår ud fra bilag 1.01 Valg til skolebestyrelsen i skolestyrelsesvedtægten.
 • Kandidatopstillingen (pkt. 3 i bilag 1.01) skal tydeligt angive, hvilke kandidater, der stiller op for to år henholdsvis fire år.
 • Skolen gemmer alt vedr. skolebestyrelsesvalget i ESDH-systemet:
  • Sagstype ”SKO Skolebestyrelse – valg”
  • Sagen navngives ”’skolens forkortelse/navn’ Skolebestyrelse – valg ’årstal’”
  • Sagsansvarlig enhed skal være skolens.
  • Supplerende sagsbehandler er SKO-Sekretariat-Kvalitet og Myndighed.
  • Sagen skal relateres til skolens øvrige valgsager.
 • I denne sag skal valgets resultatet gemmes, så der ikke er tvivl om, hvilke forældrerepræsentanter, der er på valg i hvilke år. Relationen mellem valgsagerne sikrer, at det er nemt at få et overblik, også selvom ældre sager afsluttes.
 • Efter valg/fredsvalg og konstituering sender skolen sagsnummeret på valg-sagen samt navn og mailadresse på formanden for skolebestyrelsen til Sekretariatet, Skoleafdelingen v/Helle Præsius Busk.

Ved næste skolebestyrelsesvalg to år senere er det skolens ansvar, at de forældrerepræsentanter, hvis valgperiode ophører, sættes på valg.

Vær opmærksom på, at det kan være hensigtsmæssigt for kontinuiteten i skolebestyrelsen, at skolen ansøger om at afholde forskudte valg.

ESDH-sag: EMN-2013-53337