Bilag 1: Overordnet styring af skoleområdet

Bilag 1 samler de mere overordnede styringsdokumenter vedr. skoleområdet.

1.01 Valg til skolebestyrelsen

1.02 Dialogforum for Skoleområdets virksomhed

1.03 Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

1.04 Lærings- og Trivselspolitik

1.05 Strategier og projekter på skoleområdet

1.06 Lærings- og udviklingsmål

1.07 Undervisningsmiljø, mobbe-klagesager, trivselsmåling og værdiregelsæt

1.08 Bevillingsaftale og økonomi

1.09 Kvalitetsrapport

1.10 Principper for kvalitetsudvikling

1.11 Kommunale politikker

1.12 Politisk/administrativ kompetencefordeling

1.13 Grundlag for skoleledelse

1.14 Arbejdstidsaftaler

1.15 Medarbejdernes kompetencer, arbejdsmiljø

1.16 Skolernes kommunikation og hjemmesider

1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed.

Børne- og Ungeudvalgets vision for udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune

Børne- og Ungeudvalget ønsker en folkeskole

  • Med mulighed for børnefællesskaber om læring, leg og interesser
  • Med kompetente medarbejdere og ledere, der skaber sammenhæng i folkeskolen og med omverdenen
  • Med fleksible og sunde fysiske omgivelser, der understøtter læring og fællesskaber
  • I samspil med forældre og lokalområde

Besluttet, Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2015